Republika Hrvatska
 
Krapinsko-zagorska županija
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
 

KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA
OPĆINSKOG VIJEĆA
ZLATAR BISTRICA
________________

 

1. Naziv liste:
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
ZAGORSKA STRANKA - ZS
Nositelj liste: IVAN ŠANTEK
Kandidati:

 1. Ivan Šantek, Hrvat, Vladimira Nazora 5 , Zlatar Bistrica, 100478637  Pp Zlatar Bistrica
 2. Dragutin Zajec, Hrvat,Lovrečanska 11, Zlatar Bistrica, 102987401 Pp Zlatar Bistrica
 3. Božidar Kuštović,Hrvat, Lovrečan 33a, Zlatar Bistrica, 15235444 Pp Zlatar Bistrica
 4. Silvestar Buden, Hrvat,Selska 3,Zlatar Bistrica, 101613111  Pp Zlatar Bistrica
 5. Slavko Čižmek,Hrvat,Lipovec 71,Zlatar Bistrica, 15261495 Pp Zlatar Bistrica
 6. Stjepan Čukman,Hrvat, Grančarska 13,Zlatar Bistrica, 101790575 Pp Zlatar Bistrica
 7. Božena Čiček, Hrvatica, Lovrečan 10 B,Zlatar Bistrica, 103204455  Pp Zlatar Bistrica
 8. Zdenka Mikulec ,Hrvatica, Zagorska 48,Zlatar Bistrica, 100031586 Pp Zlatar Bistrica
 9. Dragutin Lujanović,Hrvat, Lovrečanska 4, Zlatar Bistrica, 101622830 Pp Zlatar Bistrica
 10. Ivica Mikulec,Hrvat, Veleškovec 8, Zlatar Bistrica, 101214671 Pp Zlatar Bistrica
 11. Dario Piščak, Hrvat, Vladimira  Nazora 21,Zlatar Bistrica, 101648548 Pp Zlatar Bistrica
  _____

2. Naziv liste:
NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA
Nositelj liste: LEONARD FULIR
Kandidati:

 1. Leonard Fulir, Hrvat, Vladimira Nazora  44, Zlatar Bistrica, 101572657 Pp Zlatar Bistrica
 2. Alan Futivić, Hrvat,Veleškovec 3a, Zlatar Bistrica, 102928283 Pp Zlatar Bistrica
 3. Valentina Kuntić Arich,Hrvatica,Zagorska 43a, Zlatar Bistrica, 103157311 Pp Zlatar Bistrica
 4. Tomislav Šoštarić,Hrvat, Veleškovec 50,Zlatar Bistrica, 102389913 Pp Zlatar Bistrica
 5. Marko Majcen,Hrvat, Veleškovec 58 B, Zlatar Bistrica, 102053413 Pp Zlatar Bistrica
 6. Snježana Klancir,Hrvatica, Lovrečanska 14,Zlatar Bistrica, 100358874 Pp Zlatar Bistrica
 7. Jurica Sugnetić, Hrvat, Zagorska 23 ,Zlatar Bistrica, 102141126 Pp Zlatar Bistrica
 8. Jasna Kokot Pelko, Hrvatica, Bukovečki Put 24,Zlatar Bistrica, 15222199 Pp Zlatar Bistrica
 9. Krunoslav Vragović, Hrvat, Donja Brestovečka 12,Zlatar Bistrica, 102325929 Pp Zlatar Bistrica
 10. Ankica Sugnetić, Hrvatica, Zagorska 23, Zlatar Bistrica, 15235324  Pp Zlatar Bistrica
 11. Nada Fulir, Hrvatica, Vladimira Nazora 44, Zlatar Bistrica, 15801329 Pp Zlatar Bistrica
  _____

3. Naziv liste:
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
Nositelj liste: DARKO CRNIČKI
Kandidati:

 1. Darko Crnički, Hrvat, Zagorska 7 , Zlatar Bistrica, 101770588  Pp Zlatar Bistrica
 2. Žarko  Miholić, Hrvat,Zagorska 21, Zlatar Bistrica, 101161807 Pp Zlatar Bistrica
 3. Davor Sugnetić,Hrvat, Zagorska 23, Zlatar Bistrica, 15615226 Pp Zlatar Bistrica
 4. Božidar Kapec,Hrvat,Lovečan 109 B,Zlatar Bistrica, 103346147  Pp Zlatar Bistrica
 5. Stjepan Mikulec,Hrvat,Lovrečan 106,Zlatar Bistrica, 100334291 Pp Zlatar Bistrica
 6. Stjepan Uroić,Hrvat, Ulica 30.Svibnja 14 ,Zlatar Bistrica, 103252447 Pp Zlatar Bistrica
 7. Miroslav Haban, Hrvat, Ervenik 40,Zlatar Bistrica, 14160937 Pp Zlatar Bistrica
 8. Helena Sugnetić ,Hrvatica, Lipovec 89 A,Zlatar Bistrica, 101932650 Pp Zlatar Bistrica
 9. Zdravko Bacinger, Hrvat, 30.Svibnja 16, Zlatar Bistrica, 15859219  Pp Zlatar Bistrica
 10. Mirko  Mikulec,Hrvat, Veleškovec 16, Zlatar Bistrica, 15125120 Pp Zlatar Bistrica
 11. Miroslav Matko, Hrvat, Grančarska Cesta 23,Zlatar Bistrica, 15623159 Pp Zlatar Bistrica
 
Predsjednik
županijskog izbornog povjerenstva
 

Marko Maloča


Na početak...

Posljednji podaci postavljeni: 05.05.2009 14:34
Obrada i postavka podataka: Alen Spiegl