Republika Hrvatska
 
Krapinsko-zagorska županija
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
 

KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA
OPĆINSKOG VIJEĆA
VELIKO TRGOVIŠĆE
________________

 

1. Naziv liste;
AUTOHTONA - HRVATSKA SELJAČKA STRANKA  A-HSS
Nositelj liste: STJEPAN LOJNA
Kandidati:

 1. Stjepan Lojna, Hrvat, Veliko Trgovišće, Ul. Vladimira Nazora 1, 103197165 Zabok
 2. Stjepan Peh, Hrvat, Domahovo 42, 101153648 Zabok
 3. Josip Sklezur, Hrvat,  Domahovo 83, 101783402 Zabok
 4. Josip Fureš, Hrvat, Družilovec 29, 100001245 Zabok
 5. Fanika Slakoper, Hrvatica, Dubrovčan 105, 100522836 Zabok
 6. Stjepan Nesek, Hrvat, Vilanci 3, 100462591 Zabok
 7. Darko Gašpar, Hrvat, Vižovlje 55, 14754856 Zabok
 8. Stjepan Sklezur, Hrvat, Domahovo 84, 101746489
 9. Đurđica Matočec, Hrvatica, Dubrovčan 78, 100858860 Zabok
 10. Rudolf Šilipetar, Hrvat, Veliko Trgovišće, K. Š. Đalskoga 45, 100975472 Zabok
 11. Marijan Cvetković, Hrvat, Domahovo 44, 101324906 Zabok
 12. Danijela Peh, Hrvatica, Domahovo 42, 102808111 Zabok
 13. Božidar Lojna, Hrvat, Veliko Trgovišće, Vladimira Nazora 12, 14592462 Zabok
  _____

2. Naziv liste
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA   SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS
ZAGORSKA STRANKA - ZS
Nositelj liste: ZDRAVKO VUTMEJ
Kandidati:

 1. Zdravko Vutmej, dipl.ing., Hrvat, Veliko Trgovišće, Dr. Stanka Pinjuha 15, 103457985 Zabok
 2. Berislav Meglić, Hrvat, Dubrovčan 47/A, 103644853 Zabok
 3. Ivan Žeinski, Hrvat,  Veliko Trgovišće, S. Radića 76, 100037238 Zabok
 4. Željko Pavliša, Hrvat, Ravnice 79/c, 101292285 Zabok
 5. Milan Kralj, dipl.ing., Hrvat, Veliko Trgovišće, A. Mihanovića 6, 100029206 Zabok
 6. Dragutin Bišćan, Hrvat, Dubrovčan 17 D, 14328896 Zabok
 7. Snježana Petek, Hrvatica, Jezero Klanječko 44, 102510858 Zabok
 8. Igor Kastelan, dr.vet.med., Hrvat, Veliko Trgovišće, S. Radića 73A, 102293940 Zabok
 9. Maja Buhin, Hrvatica, Domahovo 59, 101640758 Zabok
 10. Zoran Vincek, Hrvat, Dubrovčan 47, 101828209 Zabok
 11. Tomislav Bogović, Hrvat, Dubrovčan 106, 100515546 Zabok
 12. Vladimir Šćukanec-Hopinski, Hrvat, Družilovec 47, 14479491 Zabok
 13. Zlatko Jurina, dipl.oecc., Hrvat, Veliko Trgovišće, S. Radića 68, 15471809 Zabok
  _____

3. Naziv liste:
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
Nositelj liste: RUDOLF KONTREC
Kandidati:

 1. Rudolf Kontrec, Hrvat, Veliko Trgovišće, A. Mihanovića 12, 15251065 Zabok
 2. Stjepan Paučnik , Hrvat, Veliko Trgovišće, A. Mihanovića 14, 100779479 Zabok
 3. Josip Meglić, Hrvat, Dubrovčan 39a, 100834945 Zabok
 4. Ljubica  Žeinski, Hrvatica, Veliko Trgovišće, S. Radića 76, 101586115 Zabok
 5. Ljudevit Petek, Hrvat,  Dubrovčan 17a, 15380522 Zabok
 6. Ana Sklezur, Hrvatica, Mrzlo Polje 66, 100974349 Zabok
 7. Stjepan Radovanić, Hrvat, Vižovlje 44, 100435188 Zabok
 8. Juraj Stepić, Hrvat, Jalšje 51, 15670333 Zabok
 9. Barica Sklezur, Hrvatica, Domahovo 92, 101094544 Zabok
 10. Božidar Ljubić, Hrvat, Požarkovec 57a, 101214269 Zabok
 11. Stjepan Kontrec, Hrvat, Veliko Trgovišće, Kardinala Stepinca 6, 15471810 Zabok
 12. Josip Rožić, Hrvat, Domahovo 44, 101324906 Zabok
 13. Antun Borošak, Hrvat, Vižovlje 90, 11192118 Zabok
  _____

4. Naziv liste:
HRVATSKA STRANKA ZELENIH - EKO SAVEZ - ZELENI
Nositelj liste: ROBERT ŠPOLJAR
Kandidati:

 1. Robert Špoljar, Hrvat, Veliko Trgovišće, S. Radića 25, 101765456 PU Krapinsko-Zagorska
 2. Davor Meglić, Hrvat, Dubrovčan 32B, 100839794 PU Krapinsko-Zagorska
 3. Željko Kanceljak, Hrvat, Vižovlje 13, 101943411 PU Krapinsko-Zagorska
 4. Tomica Žigman, Hrvat, Dubrovčan 44, 101177485  PU Krapinsko-Zagorska
 5. Mato Karajica,  Hrvat,  Veliko Trgovišće, Kontrec Marec Franje 3, 14398880 MUP Zabok
 6. Željko Vorih, Hrvat, Vilanci 35, 102240186 PU Krapinsko-Zagorska
 7. Zvonko Tomić, Hrvat, Družilovec 3, 103352348 PU Krapinsko-Zagorska
 8. Josip Rihtar, Hrvat, Bezavina 31, 14196556 MUP Zabok
 9. Božidar Gabron, Hrvat, Veliko Trgovišće, Zvonimirova 4, 102827866 PU Krapinsko-Zagorska
 10. Mario Meglić, Hrvat, Dubrovčan 41, 101615320 PU Krapinsko-Zagorska
 11. Siniša Ožegović, Hrvat, Veliko Trgovišće, N. Tesle 4, 102699986 PU Krapinsko-Zagorska
 12. Ivan Kovačić, Hrvat, Veliko Trgovišće, S. Radića 34, 101176849 PU Krapinsko-Zagorska
 13. Siniša Popović,  Hrvat, Veliko Trgovišće, Kardinala Stepinca 15, 100549562 PU Krapinsko-Zagorska
  _____

5. Naziv liste:
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
Nositelj liste: STJEPAN PAVLIŠA
Kandidati:

 1. Stjepan Pavliša, Hrvat, Dubrovčan 33A, 100305706 PU Krapinsko-Zagorska
 2. Zdravko Halambek, Hrvat, Domahovo 25, 103360100 PU Krapinsko-Zagorska
 3. Stjepan Keglević, Hrvat, Požarkovec 37 , 100045037 PU Krapinsko-Zagorska
 4. Mladen Horvatin, Hrvat, Dubrovčan 175 A, 101633588  PU Krapinsko-Zagorska
 5. Željko Matanović, Hrvat, Veliko Trgovišće, Horvatska 4, 15114672 MUP Zabok
 6. Ivica Fureš, Hrvat, Domahovo 18, 100856361 PU Krapinsko-Zagorska
 7. Božidar Licht, Hrvat, Veliko Trgovišće, Kolodvorska 2A, 15380429 MUP Zabok
 8. Rudolf Čuk, Hrvat, Domahovo 30, 102812515 PU Krapinsko-Zagorska
 9. Vinko Rožić, Hrvat, Požarkovec 62, 100951206 PU Krapinsko-Zagorska
 10. Josip Šilipetar, Hrvat, Družilovec 100, 103603274 PU Krapinsko-Zagorska
 11. Darko Antolković, Hrvat, Velika Erpenja 15, 14881050 MUP Zabok
 12. Snježana Železnik, Hrvatica, Bezavina 7, 103506869 PU Krapinsko-Zagorska
 13. Đurđica Duk, Hrvatica, Domahovo 29 A, 100785254 PU Krapinsko-Zagorska
  _____

6. Naziv liste:
ZAGORSKA DEMOKRATSKA STRANKA - ZDS
Nositelj liste: BRANKO LJUBIĆ
Kandidati:

 1. Branko Ljubić, Hrvat, Požarkovec 61, 101116057 Zabok
 2. Ivan Kahlina, Hrvat, Domahovo 90, 103483995 Zabok
 3. Mirko Futivić, Hrvat, Veliko Trgovišće, Bregovita 5, 15176461 Zabok
 4. Stjepan Škalec, Hrvat, Dubrovčan 86, 100473397 Zabok  
 5. Josip Pulek, Hrvat, Strmec 18, 103570592 Zabok
 6. Josip Posavec, Hrvat, Bezavina 8, 103534805 Zabok  
 7. Stjepan Ljubić, Hrvat, Mrzlo Polje 54, 100442435 Zabok              
 8. Dražen Šćukanec, Hrvat, Družilovec 69, 102590807 Zabok
 9. Mladen Sklezur, Hrvat,  Strmec 38, 103210715 Zabok                   
 10. Božidar Zaplatić, Hrvat, Dubrovčan 104 A, 100155078 Zabok
 11. Antun Buhin, Hrvat, Veliko Trgovišće, Vladimira Nazora 20, 15176592 Zabok
 12. Drago Meglić, Hrvat, Dubrovčan 61, 15670565 Zabok
 13. Dragutin Horvatek, Hrvat, Družilovec 65, 15114740 Zabok
 
Predsjednik
županijskog izbornog povjerenstva
 

Marko Maloča


Na početak...

Posljednji podaci postavljeni: 04.05.2009 9:21
Obrada i postavka podataka: Alen Spiegl