Republika Hrvatska
 
Krapinsko-zagorska županija
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
 

KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA
OPĆINSKOG VIJEĆA
HRAŠĆINA
________________

 

1. Naziv liste:
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
Nositelj liste: RADOVAN KOVAČIĆEK
Kandidati:

 1. Radovan Kovačićek Hrvat Kraljevec Donji 8, 102113315 PP ZL.Bistrica
 2. Mirica Drnetić, Hrvatica Domovec 16, 101034432, PP Zl. Bistrica
 3. Darko Bejuk, Hrvat, Kraljevec Gornji 28, 103504598, PP Zl. Bistrica
 4. Dragica Kuzman, Hrvatica Jarek Habekov 42, 15656372, PP Zl. Bistrica
 5. Zlatko Šmit, , Hrvat, Vrbovo 160, 14793935, PP Zl. Bistrica
 6. Dražen Čuljak, Hrvat, Jarek Habekov 13, 102704856, PP Zl. Bistrica
 7. Marijan Čukoić, Hrvat, Maretić 63, 15472004, PP Zl. Bistrica
 8. Željko Hublin, Hrvat, Hrašćina 41, 14414129, PP Zl. Bistrica
 9. Mario Besek, Hrvat, Vrbovo 92A, 101254230. PP Zl. Bistrica
 10. Franjo Futač, Hrvat, Gornjaki 47, 15623050, PP Zl. Bistrica
 11. Zdravko Grđan, Hrvat, Jarek Habekov 10D, 103670783, PP Zl. Bistrica
  _____

2. Naziv liste:
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
Nositelj liste: IVAN GREGUREK
Kandidati:

 1. Ivan Gregurek, Hrvat, Jarek Habekov 9a, 100962267 PP ZL.Bistrica
 2. Davor Ondrašek, Hrvat, Maretić 28, 15203912 PP ZL. Bistrica
 3. Mladen Kurtoić, Hrvat, Vrbovo 3b, 101122891, PP Zl. Bistrica
 4. Mario Plantak, Hrvat, Jarek Habekov 20, 103126048, PP Zl. Bistrica
 5. Zdravko Andrašek, Hrvat, Vrbovo 116, 101342416, PP Zl. Bistrica
 6. Danijel Vidanec, Hrvat, Domovec 24c, 14988728, PP Zl. Bistrica
 7. Franjo Brlečić, Hrvat, Hrašćina 45, 100009394, PP Zl. Bistrica
 8. Danijela Habajec, Hrvatica Jarek Habekov 7, 13774251, PP Zl. Bistrica
 9. Božena Keščec, Hrvatica Vrbovo 136, 100974843, PP Zl. Bistrica
 10. Darko Jertec, Hrvat, Gornji Kraljevec 1L, 15472025, PP Zl. Bistrica
 11. Božidar Cimić, Hrvat, Husinec 10, 15859207, PP Zl. Bistrica
  _____

3. Naziv liste:
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
Nositelj liste: ŽELJKO ZOZOLI
Kandidati:

 1. Željko Zozoli, Hrvat, Gornji Kraljevec 2C, 100968207 PP Zl. Bistrica
 2. Branko Tukač, Hrvat, Trgovišće 38, 15623119, PP Zl. Bistrica
 3. Željko Žunec, Hrvat, Gornjaki 44, 103020764, PP Zl. Bistrica
 4. Marijan Đurek, Hrvat, Trgovišće 3, 100797938, PP Zl. Bistrica
 5. Josip Habajec, Hrvat, Maretić 16, 102299432, PP Zl. Bistrica
 6. Mladen Čačko, Hrvat, Vrbovo 26, 101833511, PP Zl. Bistrica
 7. Višnja Čopor, Hrvatica Trgovišće 11, 101149767, PP Zl. Bistrica
 8. Predrag Čavec, Hrvat, Donji Kraljevec 41, 10228364, PP Zl. Bistrica
 9. Milan Kovačićek, Hrvat, Donji Kraljevec 6, 101279168, PP Zl. Bistrica
 10. Branko Cerinski, Hrvat, Husinec 36, 101218266, PP Zl. Bistrica
 11. Ivan Mesar, Hrvat, Vrbovo 90, 101097795, PP Zl. Bistrica
 
Predsjednik
županijskog izbornog povjerenstva
 

Marko Maloča


Na početak...

Posljednji podaci postavljeni: 06.05.2009 9:57
Obrada i postavka podataka: Alen Spiegl